Om mig

 

Jag har sedan mitten av -90-talet arbetat som ansvarig på en rad olika positioner som ledare, där resultatutveckling och förändring varit fokus. Jag har har ett starkt intresse för utveckling i olika former och att få människor att vilja högprestera och samtidigt må bra. En framgångsfaktor för att kunna göra ett bra arbete är att ta utgångspunkt i ett företags vision och värderingar och genom det skapa goda tillstånd, oavsett vilket område det handlar om. Jag vill få människor att tycka att utveckling och förändring är spännande, att locka fram modet som krävs för att nå de resultat som förväntas. Jag driver idag mitt eget företag som specialist på utvecklingsarbete.

Jag samarbetar med ett antal konsulter, med olika spetskompetens beroende på uppdragets karaktär, för säkerställa de resultat som uppdragsgivaren önskar. I min verktygslåda finns personlighetstester, utvecklade och prövade ledarprogram och framförallt erfarenhet från kontakter med många duktiga människor genom många år som jag gärna delar med sig av.

Perspektiv

Att se på eget agerande, ta del av andras erfarenheter eller händelser runt dig från det viktiga ”helikopterperspektivet”. Nya tankebanor, nya utvecklingsmöjligheter.

Närvaro

Välja att vara närvarande, på riktigt. Lyssna och kom ihåg att "din verklighet är inte verkligheten…."

Mod

Att verkligen lyssna kräver mod. Att vara kvar i svåra situationer du hamnar i och inte frestas att fly. Tro och lita på alltid finns en lösning inom räckhåll!

För dig

Försäljningsutveckling

Vill du skapa bättre försäljningsresultat? Svaret på frågan är troligen given för de flesta. Försäljningsutvecklingen startar genom att säkerställa att det finns en tydlig vision, en gemensam intention och klara mål som alla är enade kring. Vi fortsätter arbetet genom att jobba fram säljprocess/struktur och formar den efter verksamhetens unika behov. Därefter skapar vi tillsammans en uppföljningsmodell som verkligen ger motivation och kraft för den enskilda individen och därmed förutsättningar att nå de resultat vi satt upp. Att ställa kraftfulla frågor och hantera retoriken professionellt är också en viktig del som vi belyser särskilt.

Ledarutveckling

Kommunikation är ledarens viktigaste verktyg. Kommunikation är en process för att överföra information från en punkt till en annan. Kommunikation är allt beteende och all upplevelse, det jag förmedlar och hur du uppfattar det. När du har perspektiv på din roll som ledare, är närvarande och har mod att förändra din kommunikation efter individens behov så kommer dina medarbetare att utvecklas tillsammans med dig. Vi börjar med att ta reda på vem du är som ledare idag. Vad är din vision och vilka tillstånd vill du skapa runt ditt ledarskap? Därefter jobbar vi vidare med de viktiga samtalen. Samtalet med dig själv, med dina medmänniskor och de svåra samtalet. Konstruktiv feedback och vikten av att leva som vi lär är nästa steg på resan mot att bli den du vill vara som ledare.

Förändringsprocesser/faciliceringsuppdrag

En förändringsprocess är en kedja av aktiviteter som syftar till att ta en organisation/grupp/individ från ett tillstånd till ett annat framtida och önskvärt tillstånd. I vissa processer kan det vara värdefullt att ha en extern kraft som hjälp att driva framåt mot uppsatta mål. Som facilitator kan jag hjälpa er att leda viktiga processer framåt mot de mål ni vill nå utifrån ett neutralt perspektiv och hjälpa er att tillvarata den kraft och kompetens som finns varje enskild medarbetare.

Coachning/mentorskap

Coaching är ett strukturerat, målorienterat framvaskande av egna insikter. Utmanar till nya vanor och beteenden och din agenda är i fokus. Mentorskap använder mentorns agenda som del av verktygslådan i samtalen. Mentorn delger sin erfarenhet/kunskap/kontaktnät från sin särskilda bransch/arbetsområde. Att mixa dessa är kraftfullt och vi kommer inledningsvis överens om hur just du vill ha den fördelningen för att få ut mest möjligt av din utveckling.

Inspiration

Ledarskap

 • Skapa din egen vision och ta reda på varför du brinner för den. Kommunicera din vision med en glöd som tänder elden i dina medarbetare. 
 • Sätt tydliga mål som alla förstår och vill vara med att bidra till. Våga leda dina medarbetare mot de mål du satt upp i med och motgång. Ge konstruktiv feedback och motivera varje dag!
 • Var medveten om de tillstånd du skapar runt dig genom ditt val att agera.

Medarbetarskap

 • The power of way! Varför gör du det du gör, var är din inre drivkraft? Om du inte vet varför så blir det svårt att finna motivation.
 • Sätt mål som är triggande för dig och som ligger i linje med företagets mål och visioner! 
 • Kopiera dina medarbetare och kollegor i branschen, vem gör bäst på olika områden och hur kan du modellera och göra det till ditt eget, på ditt sätt? 

Sanningar, eller...

 • Det svåra är att göra det enkla...varje dag!
 • Du kan säga vad som helst, men rusta dig för att bli emotsagd!
 • Din röst och dina ord är bara en del av ditt språk...

"det liv vi får till skänks är tomt, vi får själva fylla det med lycka..." (Richard Ford)

Modiga samtal...

 • Det ärliga samtalet med mig själv.
 • Det närvarande samtalet med mina medmänniskor.
 • De svåra samtalen.

Referenser

Kontakt

Anette Elmhag

Telefon: 070-679 39 00

Email: anette@elmhag.se

Använd fomuläret nedan för att kontakta mig direkt!